• Okresné kolo Čaro slova 2019

     • V Galantskom osvetovom stredisku sa 21. marca 2019 „čarovalo so slovom“. Na okresnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy sa zúčastnili aj študentky 1. A triedy z OA Sereď. V silnej konkurencii bojovali statočne nielen so svojimi rovesníkmi, ale aj s vlastnou trémou. V umeleckom prednese prózy sa na  2. mieste umiestnila Pavlína Zajková a na 3. mieste Sára Skubeňová. V umeleckom prednese poézia získala 2. miesto Jana Mondek.  Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

     • Exkurzia - Okresný súd Trnava

     • V utorok 19. marca 2019 sa žiaci III. B triedy v rámci vyučovania predmetu Právna náuka zúčastnili pojednávania na Okresnom súde v Trnave. Predmetom pojednávania bolo ublíženie na zdraví. Žiaci si tak v reálnej praxi pozreli, ako prebieha výsluch svedkov, aké argumenty a záverečnú reč vznášajú  prokurátor a obhajoba pri zastupovaní svojich klientov. Na reálnom príklade si tak mohli overiť svoje troretické vedomosti z trestného práva. V apríli sa zúčastnia na pojednávaní aj žiaci III. A triedy.

     • Čaro slova - školské kolo

     • Dopoludnie 20. marca 2019 sa nieslo v znamení „čarovných  slov“.

      Študentky prvého  ročníka, milovníčky krásnej literatúry, predstavili zaujímavé  úryvky slovenskej  poézie i prózy.

      Navzájom si porovnávali pocity a dojmy z vypočutých prednesov, posudzovali  cit pre vystihnutie myšlienky textu, hodnotili kultivovaný prejav a kreatívny prístup k prednesu.

      Víťazkami školského kola sa stali v umeleckom prednese prózy Sára Skubeňová a Pavlína Zajková, v poézii Jana Mondek. Všetky tri súťažiace sú z 1. A triedy. Bez udeleného poradia postupujú na okresnú súťaž, budeme im držať palce!

       

     • Marec mesiac knihy - diskusia o prečítaných knihách

     • Príjemné posedenie s teplým čajíkom v ruke a diskusia o prečítaných knižných tiutuloch spríjemnili hodinu etickej výchovy. Čítanie s porozumením, rozhovory o syntetizujúcom čitateľovi a kritickom divákovi študentov zaujali a niektorí o svojich čitateľských zážitkoch poinformovali aj svojich spolužiakov.

     • Marec - mesiac knihy

     • Hodiny  slovenského jazyka a literatúry  sa jeden marový týždeň  niesli v znamení prípravy 13. ročníka Knižných hodov. Tento rok si pripomenieme 30. výročie nežnej revolúcie, no pre väčšinu mladých ľudí sú udalosti moderných dejín nášho národa úplnou neznámou. Narodili sa až niekoľko rokov po dňoch, keď sa na námestiach štrngalo zväzkami kľúčov a na tribúnach znela pieseň  Ivana Hoffmana – Pravda zvíťazí.

      Prostredníctvom dokumentárnych filmov s výpoveďami priamych účastníkov nežnej revolúcie si mohli žiaci vytvoriť obraz prelomových dní v živote ich rodičov a starých rodičov. 

      Ako sa popasujú s informáciami a spracujú ich zaujímavými interaktívnymi prostriedkami pre návštevníkov Knižných hodov 2019, ktoré budú niesť názov: "SLOBODA NIE JE SAMOZREJMOSŤ", uvidíme 15. mája na Námestí slobody v Seredi.

       

     • Exkurzia Mochovce a Topoľčianky

     • V utorok 12. marca 2019 sa žiaci I. ročníka zúčastnili exkurzie v Atómovej elektrárni Mochovce, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o fungovaní atómovej elektrárne, systéme a princípe výroby el. energie a tiež o činnosti spoločnosti JAVYS. Táto aspoločnosť je súčasťou AE Mochovce a jej hlavnou činnosťou je vyraďovanie a uskladňovanie nízko jadrového odpadu.

      Z Mochoviec zamierili na romantický zámoček do Topoľčianok, kde si pozreli exteriér zariadený dobovým nábytkom a uchvátení bolo hlavne bohatou knižnicou, ktorá obsahuje viac ako 14 000 knižných titulov v rôznych jazykoch. Domov sa vrátili obohatení nielen novými vedomosťami a peknými zážitkami, ale aj s utuženými kamarátskymi vzťahmi v rámci triedneho kolektívu.   

      Mgr. Ivana Pazúrová

     • LVVK - Terchová 2019

     • Po dvoch rokoch sme znovu absolvovali v dňoch 18. – 22. 2. 2019 lyžiarsky výcvikový kurz v Terchovej. Zúčastnili sa na ňom študenti prvého a druhého ročníka, spolu 30 študentov a 3 inštruktori. Ubytovaní sme boli v dvoch pekných penziónoch v Terchovej – Goral a Festa. V Gorali sme mali zabezpečené aj stravovanie – raňajky a večere, Keďže sme boli celý deň na svahu, obedovali sme v lyžiarskom stredisku v reštaurácii Košiar. 

      V pondelok sme sa po príchode na penzióny ubytovali, vybalili a naobedovali. Po obede sme sa obliekli, zobrali sme si lyžiarsku výstroj – lyže, lyžiarky a vyrazili sme na svah. Na odvoz na svah do Vrátnej doliny sme mali zabezpečený autobus. Každé ráno nás odviezol do Vrátnej doliny a poobede prišiel zasa pre nás a odviezol nás späť do Terchovej. Lyžovali sme na svahu Paseky.

      Po príchode sme svah sme sa rozdelili do 3 družstiev podľa toho, ako jednotliví študenti vedeli lyžovať. Úplní začiatočníci sa učili základy lyžovania na cvičnom svahu, pokročilí sa zdokonaľovali na strednom svahu, kde premával vlek - poma a tí zdatní lyžiari zvládali veľký svah, kde sa na vrchol vyviezli sedačkovou lanovkou. A takto sme fungovali celý týždeň. Postupne ako sa niektorí zdokonalili v lyžovaní, išli si párkrát vyskúšať aj veľký svah, ktorý bol náročnejší čo sa týka dĺžky aj prevýšenia. Najzdatnejší lyžiari si boli jedno doobedie zalyžovať aj na ďalšom svahu – Poludňovom grúni, ktorý bol dlhší a ešte trošku náročnejší.

      V stredu, tretí deň lyžovačky, sme lyžovali len doobeda a poobede sme navštívili wellnes centrum Terchovec, kde sme sa trošku zabavili – niektorí boli v bazéne a v saune, niektorí hrali biliard alebo bowling, iní zasa hrali karty alebo len tak oddychovali a klebetili.

      Počasie nám celý týždeň prialo, slniečko svietilo a teploty sa pohybovali niečo nad nulou. Bolo celkom príjemne, takže sme sa aj trošku opálili.

      Piatok prišiel akosi prirýchlo. Ani sme sa nenazdali a ideme domov. Príjemne unavení po týždňovom pobyte na čerstvom vzduchu a pri aktívnom pohybe, sme sa pobalili, naložili batožinu do autobusu a vyrazili sme na cestu domov.

      Lyžiarsky výcvik splnil svoj cieľ. Z úplných začiatočníkov sa stali pokročilí lyžiari, ktorí už budú len zdokonaľovať svoje lyžiarske umenie. Myslím, že všetci sme si užili lyžiarsky výcvik, oddýchli si od školy a viac spoznali svojich spolužiakov. Aj keď nám na lyžovačke bolo super a odnášame si príjemné spomienky, tešili sme sa domov. Veď všade dobre, doma najlepšie.

                                                                      Ing. Sylvia Sečenová

     • Krajské kolo SIP

     • Vo štvrtok 14. februára 2019 sa konalo krajské kolo 53. ročníka súťaže SIP - Spracovanie informácií na  počítači. Tentokrát to bolo na OA v Senici. Zúčastnili sa na ňom 3 naši študenti – Adriana Šáliová, Šimon Krajča a Magdaléna Stúpalová. Ich výkony zodpovedali požiadavkám účasti, ale významnejšie umiestnenie sa im nepodarilo dosiahnuť. Šimon a Magdaléna súťažili po prvýkrát, takže majú možnosť v budúcnosti zabojovať o lepšie umiestnenie.

     • Cesta do Štrasburgu....

     • Cesta do Štrasburgu – odmena za krásnu esej o svojej škole

           Motivovať  žiakov základných a stredných škôl v súčasnej dobe nie je jednoduché. Žiakov je ešte stále v školských laviciach  pomenej a tých, ktorí si šikovní, talentovaní, ale hlavne ochotní vynaložiť zmysluplne energiu aj mimo vyučovania na sebavzdelávanie a reprezentáciu školy, je len zopár. Keď my, učitelia, objavíme nádejného spisovateľa, ekonóma, recitátora či účtovníka sme šťastní, že môžeme stáť pri štartovacej čiare jeho budúcej kariéry. V mnohom nám pomáhajú kvalitatívne rôznorodé súťaže vyhlasované rôznorodými združeniami, inštitúciami, nadáciami, ktorých je neúrekom a žiaľ,  v pomere k nim je počet ochotných žiakov v nevýhode.

           O to viac si ceníme činnosť Spoločnosti Michala Bosáka a hlavne prácu Ing. Rudolfa Bosáka. Zanietenie, trpezlivosť a neutíchajúca odhodlanosť pána Bosáka dostať do povedomia Slovákov „veľkého amerického Slováka“ Michala Bosáka, je obdivuhodné. Vážime si tiež  jeho záujem o mladých ľudí.  Správne motivovať  žiakov základných a stredných škôl v súčasnej dobe nie je jednoduché. Ukázať vzory nasledovaniahodné je veľmi dôležité. A to všetko spĺňajú súťaže vyhlásené Spoločnosťou Michala Bosáka. Samozrejme, motivujúce sú nielen súťaže, ale aj ocenenia súťažiacich.

           Náš študent Lukáš Sabo je jedným z mála študentov ochotných pracovať na sebe, pre seba a pre svoju školu. O súťaži v písaní esejí „Bosákova  škola 2019“ sme sa dozvedeli niečo pred Vianocami. Naša e-mailová komunikácia neutíchala ani počas prípravy štedrovečerného menu. Nový rok sme strávili „ zušľachťovaním“ myšlienok a zháňaním školskej pečiatky na oficiálnu prihlášku, aby esej mohla aj poštovou službou putovať do Prešova.
           Všetko sme včas stihli.

          Na slávnostnom vyhlásení víťazov súťaže v Národnej banke Slovenska 25. januára 2019 sme sa dozvedeli o bohatej činnosti Spoločnosti Michala Bosáka a  z úst predsedníčky hodnotiacej komisie milú správu, že náš Lukáš získal 3. miesto v kategórii študentov SŠ v celoslovenskej súťaži v písaní esejí o svojej škole. Naša radosť bola neskôr ešte väčšia,  keď dostal ponuku ísť tiež spolu s ďalšími tromi víťazmi od 11. 02. 2019 - 15. 02. 2019 na exkurziu do Štrasburgu. Návšteva Europarlamentu, privítanie  mladých ľudí europoslancom Branislavom Škripekom a bohatý program zorganizovaný Ing. Rudolfom Bosákom  zanechali v mysliach študentov cenné nezabudnuteľné zážitky.

          Ako povedal Lukáš: „Strasburg je nádherné historické mesto a stretnutie s pánom Škripekom, ktorý nám umožnil nielen navštíviť priestory najvyššej inštitúcie Európskej únie, ale aj zúčastniť sa rokovania a vidieť  hlasovanie europoslancov, bol pre mňa veľký zážitok. Som vďačný za túto skúsenosť.“

          Náš študent Lukáško je maturant. Onedlho zmaturuje a istotne ho čaká úspešná cesta životom. Možno sa stihne prihlásiť do tohtoročnej súťaže pre stredoškolákov „Bosákova cena“, veď podnikateľský plán už má splnený a minulý týždeň mu vyšla motivačná kniha nielen pre rovesníkov: „Tvoj život v tvojich rukách“.

      Držíme mu palce!

      PaedDr. Mariana Kamenská  -   vedúca učiteľka Lukáša Saba

     • 10. kontraktačný veľtrh CVF v šali

     • Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnil 10. kontraktačný veľtrh cvičných firiem v DK v Šali, ktorého organizátorom bola Spojená škola Šaľa. Veľtrhu sa zúčastnilo 22 cvičných firiem zo stredných škôl zo Slovenska a Čiech.

      Cvičné firmy prezentovali náplň svojej činnosti a súťažili o ceny za najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy, najlepší slogan cvičnej firmy,  najlepší stánok, najlepšie logo cvičnej firmy a  najlepší katalóg firmy a vizitka firmy.

      Medzi vystavujúcimi  firmami boli i naše cvičné firmy Greencraft.cult,  ktorá sa zaoberá recykláciou použitých vecí a IVORY CAFE – mobilná kaviareň. Zástupcovia firiem úspešne prezentovali činnosť svojich firiem, preverovali si svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii, získavali nových obchodných partnerov. Na veľtrhu získali i nové skúsenosti a nápady využiteľné vo svojej činnosti v budúcnosti.

      Naše firmy úspešne reprezentovali svoju školu a získali: Firma Greencraft.cult získala 1. miesto v kategórii „Najlepší katalóg“ a  bola ocenená cenou Dusla Šaľa. Firma IVORY CAFE získala cenu Mesta Šaľa. K dosiahnutým úspechom im blahoželáme.

       

     • Kam na vysokú?

     • Rowshow s prezentáciou vysokých škôl a zamestnávateľov navštívili v utorok 29. januára 2019 žiaci III. ročníka. Pozreli sme si pútavé prezentácie, vypočuli si informácie o študijných odboroch vysokých škôl, ich zameraní a možnosti uplatnenia absolventov, možnosti zahraničného štúdia, praxe a iné zaujímavé veci o štúdiu. Tí, čo nechcú pokračovať po skončení strednej školy v štúdiu, sa mohli zase poinformovať o pracovných ponukách na rôzne pracovné pozície u zamestnávateľov prevažne z Trnavského kraja. 

     • Bosákova škola

     • Za peknú esej, cesta do Štrasburgu...

          Kongresová sála Národnej banky Slovenska sa v piatok 25. 1. 2019 zaplnila žiakmi a ich učiteľmi zo slovenských i českých ZŠ a SŠ. V slávnostnej atmosfére a hmatateľného napätia TOP desiatka mladých ľudí očakávala slávnostné vyhlásenie cien II. ročníka slovensko-českej súťaže v písaní esejí s názvom „ Bosákova škola 2019“ Vyhlasovateľom súťaže je prezident Spoločnosti Michala Bosáka  Ing. Rudolf J. M. Bosák. Ako poznamenala predsedníčka Hodnotiacej komisie prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc. „ z 300 esejí zaslaných do súťaže nebolo jednoduché vybrať tie najlepšie“.

           Veľkú radosť nám urobil náš študent Lukáš Sabo, ktorý svojou esejou s názvom „Škola reálneho života“ získal  3. miesto v kategórii  SŠ SR. Okrem získaného diplomu má možnosť vďaka europoslancovi Branislavovi Škripekovi zúčastniť sa aj exkurzie do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Spoločnosť Michala Bosáka ocenila tiež učiteľov, zásluhou ktorých sa tí najlepší dostali do TOP 10 autorov najkrajších esejí.

           Pán Ing. R. J. M. Bosák, pravnuk bratranca slávneho Slováka Michala Bosáka - americko-európskeho filantropa a bankára z EuroCentralRegion-u, privítal hostí a porozprával o zaujímavej životnej ceste svojho predka. Podpis Michala Bosáka je navždy viditeľný na desaťdolárovej bankovke, ktorej originál získal R. Bosák pre Slovensko od vnukov M. Bosáka  a uložený je v archíve NBS.  Popri desaťdolárovke s číslom 5 052 série D z roku 1907 sa podpis nášho rodáka ocitol aj na známej Pittsburskej dohode podpísanej 30. mája 1918. Michal Bosák dokument podpísal ako člen Československej národnej rady. Tento historický dokument schválil politický program usilujúci sa o spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte. Tomáš G. Masaryk dohodu podpísal vo Washingtone až 14. novembra 1918 v čase, keď už bol zvolený za prezidenta.  Michal Bosák koncom leta 1920 založil na Slovensku Americko - slovenskú banku, ktorá okrem bratislavského sídla mala na Slovensku tucet filiálok. Medzi ľuďmi si rýchlo získala dôveru. Vo svojom šarišskom rodisku - Okrúhlom - dal na mieste krčmy postaviť školu s podmienkou, že v Okrúhlom nebude viacej krčma. To je len niekoľko z množstva veľkých činov bankára Michala Bosáka.

         Zanietenie a neutíchajúca odhodlanosť Ing.J.M. Bosáka dostať do povedomia Slovákov „veľkého“ Slováka Michala Bosáka  je obdivuhodné. O to viac si  vážime  jeho  záujem o mladých ľudí.  Správne motivovať  žiakov základných a stredných škôl v súčasnej dobe nie je jednoduché. Ukázať vzory nasledovaniahodné je veľmi dôležité. Michal Bosák, Ing. Rudolf J.M. Bosák, ale aj náš Lukáš Sabo sú takýmito vzormi.   

      PaedDr. Kamenská

     • Okresné kolo - futsal chlapci

     • V stredu 16. januára 2019 sa konalo v Športovej hale v Galante Okresné kolo súťaže chlapcov SŠ vo futsale. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev. Po výhre v B skupine hralo družstvo OA vo finále, kde podľahlo družstvu z Gymnázia J. Matušku v Galante a umiestnilo sa na 2. mieste.       

      Mgr. D. Pavelka

     • Beseda so zamestnancami regrutačného strediska Ozbrojených síl SR

     • Žiaci štvrtého ročníka absolvovali 10. 01. 2019 v rámci predmetu Úvod do sveta práce prednášku s vojakmi z regrutačnej skupiny v Trnave. Počas prednášky sa žiaci mohli dozvedieť rôzne zaujímavé informácie ako sú platové podmienky vojakov na jednotlivých pozíciách, ako sa dostať k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, aké nároky na prijatie sa kladú na mužov a ženy,  či ďalšie zaujímavosti z tejto oblasti. Vďaka prednáške si žiaci mohli spraviť lepší prehľad o práci zamestnancov ozbrojených síl a zvážiť tak aj túto možnosť svojho profesijného uplatnenia po absolvovaní školy.

      Lukáš Sabo, IV. B

     • Exkurzia - BCP Bratislava

     • Žiaci štvrtého ročníka sa pravidelne zúčastňujú odbornej exkurzie na Burze cenných papierov v Bratislave, tento rok to bolo vo štvrtok 13. decembra 2018. Pozreli si prezentáciu spojenú s výkladom, na ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o histórii a súčasnosti BCP. Mohli si tak rozšíriť svoje doteraješie vedomosti nadobudnuté na hodinách podnikovej ekonomiky o fungovaní tejto finančnej inštitúcie. Na záver sa ešte zastavili na Vianočných trhoch a bohatší o nové vedmosti a  predvianočnú atmosféru sa vrátili domov. 

     • Vianočná zbierka UNICEF

     • "Každé jedno dieťa si zaslúži detstvo, budúcnosť, nádej..." UNICEF Slovensko.
      Naši študenti i zamestnanci školy sa zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF 2018 a ukázali, že patria k ľuďom, ktorých srdcia sú otvorené pomoci iným. Zbierka prebiehala na našej škole v dňoch 10. - 14. 12. 2018. Výnos tejto zbierky je určený všetkým hladujúcim deťom v Afrike, ktoré trpia podvýživou. V tomto predvianočnom čase sme vyzbierali sumu 85,19 € a pevne veríme, že pomoc sa dostane k tým, ktorí ju najviac potrebujú.

     • Deň otvorených dverí

     • V utorok 12. 12. 2018 sa konal Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov. Pozreli si areál školy, triedy, jazykové učebne, učebne ADK, výpočtovej techniky, navštívili telocvičňu a športovú halu. Veríme, že odchádzali spokojní a dozvedeli sa odpovede na všetky otázky, týkajúce sa štúdia na našej škole, obsahovej náplni predmetov, mimoškolských aktivitách a cezhraničnej spolupráci s partnerskými školami. Dúfame, že sa s nimi aj stretneme na chodbách našej školy od budúceho septembra, kedy zasadnú do lavíc ako budúcoroční prváci

     • Ahoj, Európa!

     • Touto akciou sme si pripomenuli v sobotu 8. decembra 2018 udalosti z jesene 1989. Pre väčšinu hlavne mladých ľudí sú tieto udalosti viac menej históriou. Dňa 10. 12. 1989 sa vzdal funkcie vtedajší komunistický prezident ČSSR Gustáv Husák, čo znamenalo, že po vyše štyridsiatich rokoch komunistickej nadvlády zložila sľub prvá väčšinovo nekomunistická vláda Československa. A v tento deň sa i otvorili hranice, tisíce ľudí v mraze kráčali okrajom Dolného Rakúska pod Devín z druhej, dovtedy neprístupnej strany Dunaja. 10. decmeber je Dňom ľudských práv, preto sme si ho aj mi pripomenuli stretnutím v škole.  Zaspomínali sme si na udalosti z jesene 1989 a zapálili sme symbolické sviečky na počesť týchto nezabudnuteľných a pre našu vlasť významných okamihov.

     • Mikuláš, Mikuláš ...

     • Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary.

      Opäť prišiel ten deň, ktorý značí, že Vianoce sú predo dvermi.
      6. december je dňom, na ktorý netrpezlivo čakajú všetky deti. Je to sviatok sv. Mikuláša.
      D
      eti veria, že vďaka tomu, že celý rok poslúchali, aj k nim zavíta Mikuláš a niečo im prinesie.
      Ani našu školu Mikuláš neobišiel a členovia žiackej školskej rady v preoblečení za Mikuláša, anjela a čerta roznášali svojim spolužiakom sladkosti od triednych ale i netriednych učiteliek. Nebolo to však zadarmo. Žiaci museli zaspievať, zatancovať, či aspoň zacvičiť, aby si sladkosti zaslúžili.
      Tento deň má svoje čaro, či už ste malý, alebo veľký!
      Členovia žiackej školskej rady tiež vyhodnotili vianočnú výzdobu tried a víťazmi sa stali žiačky I. A, ktoré získali plný počet bodov a sladkú odmenu. Gratulujeme!

     • 5. kontraktačný veľtrh CVF

     • Dňa 5. decembra 2018 v príjemnej predvianočnej atmosfére Obchodná akadémia Sereď v spolupráci s mestom Sereď zorganizovala 5. kontraktačný veľtrh cvičných firiem s účelom nadviazania nových kontaktov medzi cvičnými firmami a získania nových informácií pre podnikanie v rámci predmetu praktikum cvičnej firmy. Obchodnú akadémiu Sereď reprezentovala cvičná firma Greencraf.cult s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou odpadu a firma IvoryCaffe – mobilná kaviareň. Veľtrhu sa zúčastnili cvičné  firmy z OA a SOŠ z trnavského, bratislavského a nitrianskeho kraja, spolu sa veľtrhu zúčastnilo 15 cvičných firiem. Všetky zúčastnené firmy dôstojne reprezentovali svoju firmu nielen vo výstavnom stánku ale i  formou počítačovej prezentácie. Zástupcovia firiem propagovali svoje výrobky, oslovovali potenciálnych obchodných partnerov, uzatvárali fiktívne obchody a nadväzovali navzájom obchodné partnerstvá a zároveň i zviditeľňovali svoju školu.

      Veľtrh otvorila za účasti zúčastnených firiem a žiakov OA Sereď pani riaditeľka OA Sereď Ing. Marta Melayová, ktorá zároveň privítala i zástupcu mesta Sereď  Mgr. S. Kováčovú a zástupcovia SCCF v Bratislave Ing. Gabriela Horecká a Mgr. Marta Marušincová.

      Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže hodnotené odbornou porotou, a to o cenu TOP firma – 1. miesto získala firma Garden Rose zo SOŠ záhradníckej Malinovo a ďalšie súťažné disciplíny: Naj logo – 1. miesto Golden EYE z OA Levice, Naj katalóg – 1. miesto SweetRaoad z OA Zlaté Moravce, Naj slogan – 1. miesto Vita z OA Levice, Naj prezentácia – 1. miesto 21 Kapkejks z OA Hlohovec. Žiaci Obchodnej akadémie Sereď za najlepšiu firmu na veľtrhu ohodnotili firmu Garden Rose z Malinova (ďalšie umiestnenia sú uvedené vo vyhodnotení veľtarhu).

      Usporiadanie 5. kontraktačného veľtrhu splnilo svoj cieľ, cvičné firmy získali ďalšie cenné skúsenosti  v oblasti obchodovania a prezentácie, ktoré budú môcť využiť i na ďalšom ročníku veľtrhu na našej škole a veríme, že i ďalšie cvičné firmy sa v budúcom roku nášho veľtrhu zúčastnia.